รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  จ้างครูวิทย์คณิต  
  งบประมาณ 126,240.00 บาท เบิกจ่าย 63,000.00 บาท คงเหลือ 63,240.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ตอบแทนว-ค 0.00 0.00 60,000.00 17  ก.ค. 2566
2 ประกันส.826 0.00 0.00 3,000.00 17  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา