รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  นักการ ครูวิกฤต241/1299ลว.30มี.ค.66  
  งบประมาณ 2,000,900.00 บาท เบิกจ่าย 1,323,450.00 บาท คงเหลือ 677,450.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ครูขั้นวิกฤต564 0.00 0.00 180,000.00 18  เม.ย. 2566
2 ลูกจ้างเขตฎ583 0.00 0.00 36,000.00 24  เม.ย. 2566
3 ประกันส.584 0.00 0.00 1,800.00 24  เม.ย. 2566
4 นักการ sp2 592 0.00 0.00 117,000.00 24  เม.ย. 2566
5 ประกันส.593 0.00 0.00 5,850.00 24  เม.ย. 2566
6 ตอบแทนนักการ594 0.00 0.00 306,000.00 24  เม.ย. 2566
7 ประกันส.595 0.00 0.00 15,300.00 24  เม.ย. 2566
8 ครูขั้นวิกฤตพ.ค.66 0.00 0.00 180,000.00 19  พ.ค. 2566
9 ประกันส.ครูวิกฤตพ.ค.66 0.00 0.00 9,000.00 19  พ.ค. 2566
10 นักการ656 0.00 0.00 108,000.00 19  พ.ค. 2566
11 ประกันส.657 0.00 0.00 5,400.00 19  พ.ค. 2566
12 นักการ sp2658 0.00 0.00 306,000.00 19  พ.ค. 2566
13 ประกันส.659 0.00 0.00 15,300.00 19  พ.ค. 2566
14 ลูกจ้างเขต669 0.00 0.00 36,000.00 24  พ.ค. 2566
15 ประกันส.670 0.00 0.00 1,800.00 24  พ.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา