สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2566
- รวมงบประมาณทั้งหมด  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา