รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ครูขั้นวิกฤต  
  งบประมาณ 567,000.00 บาท เบิกจ่าย 189,000.00 บาท คงเหลือ 378,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ครูวิกฤต827 0.00 0.00 180,000.00 17  ก.ค. 2566
2 ประกันส.วิกฤต 0.00 0.00 9,000.00 17  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา