รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  นักการ  
  งบประมาณ 1,331,000.00 บาท เบิกจ่าย 443,700.00 บาท คงเหลือ 887,300.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 นักการ797 0.00 0.00 108,000.00 12  ก.ค. 2566
2 ประกันส.798 0.00 0.00 5,400.00 12  ก.ค. 2566
3 นักการ sp2799 0.00 0.00 306,000.00 12  ก.ค. 2566
4 ประกันส.800 0.00 0.00 15,300.00 12  ก.ค. 2566
5 นักการ801 0.00 0.00 9,000.00 12  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา