สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   




รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  นักการต่อเนื่อง sp 2 ยาม แม่บ้าน ครูขั้นวิกฤต ต.ค.-ธ.ค.  
  งบประมาณ 1,964,925.00 บาท เบิกจ่าย 1,938,044.00 บาท คงเหลือ 26,881.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนครูขั้นวิกฤต 0.00 0.00 180,000.00 21  ต.ค. 2565
2 ประกันส.ครูวิกฤต 0.00 0.00 5,400.00 21  ต.ค. 2565
3 ตอบแทนพ.พิมพ์ดีด ยาม พ.ทำความสะอาด 0.00 0.00 111,000.00 26  ต.ค. 2565
4 ประกันส.พ.พิมพ์ดีด ยาม แม่บ้าน 0.00 0.00 3,330.00 26  ต.ค. 2565
5 ตอบแทนนักการ 0.00 0.00 104,806.00 27  ต.ค. 2565
6 ประกันส.นักการ 0.00 0.00 3,144.00 27  ต.ค. 2565
7 นักการ sp2 0.00 0.00 297,000.00 27  ต.ค. 2565
8 ประกันส.นักการsp2 0.00 0.00 8,910.00 27  ต.ค. 2565
9 เบิกหักผลักส่ง 0.00 0.00 -75,000.00 9  พ.ย. 2565
10 เบิกหักผลักส่งประกันส. 0.00 0.00 -2,250.00 9  พ.ย. 2565
11 ตอบแทนนักการ 0.00 0.00 117,000.00 21  ธ.ค. 2565
12 นักการ 0.00 0.00 297,000.00 21  ธ.ค. 2565
13 ประกันส. 0.00 0.00 3,510.00 21  ธ.ค. 2565
14 ประกันส. 0.00 0.00 8,910.00 21  ธ.ค. 2565
15 ลูกจ้างเขต 0.00 0.00 32,516.00 21  ธ.ค. 2565
16 ประกันส. 0.00 0.00 975.00 21  ธ.ค. 2565
17 นักการ 0.00 0.00 4,645.00 21  ธ.ค. 2565
18 ประกันส. 0.00 0.00 139.00 21  ธ.ค. 2565
19 ตอบแทนครูขั้นวิกฤต 0.00 0.00 180,000.00 24  ม.ค. 2566
20 ประกันส.ครูวิกฤตฎ270 0.00 0.00 9,000.00 24  ม.ค. 2566
21 พ.พิมพ์ดีด พ.ทำความสะอาด ฎ275 0.00 0.00 36,000.00 26  ม.ค. 2566
22 ประกันส.พ.พิมพ์ดีด ยาม แม่บ้าน 0.00 0.00 1,800.00 26  ม.ค. 2566
23 เบิกหักผลักส่ง 0.00 0.00 -2,700.00 2  ธ.ค. 2565
24 เบิกหักผลักส่ง 0.00 0.00 -81.00 2  ธ.ค. 2565
25 ครูวิกฤตฎ78 0.00 0.00 180,000.00 16  พ.ย. 2565
26 ประกันส. 0.00 0.00 5,400.00 16  พ.ย. 2565
27 ลูกจ้างเขตฎ102 0.00 0.00 36,000.00 25  พ.ย. 2565
28 ประกันส. 0.00 0.00 1,080.00 25  พ.ย. 2565
29 ตอบแทนพี่เลี้ยงฎ171 0.00 0.00 180,000.00 13  ธ.ค. 2565
30 ประกันส. 0.00 0.00 5,400.00 13  ธ.ค. 2565
31 นักการ 0.00 0.00 117,000.00 22  พ.ย. 2565
32 ประกันส. 0.00 0.00 3,510.00 22  พ.ย. 2565
33 ลูกจ้างเขตฎ381 0.00 0.00 36,000.00 21  ก.พ. 2566
34 ประกันส.ฎ382 0.00 0.00 1,800.00 21  ก.พ. 2566
35 ลูกจ้างเขตฎ74 0.00 0.00 36,000.00 23  มี.ค. 2566
36 ประกันส.ฎ475 0.00 0.00 1,800.00 23  มี.ค. 2566
37 ประกันส.565 0.00 0.00 9,000.00 18  เม.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา