สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  นักการ ครูวิกฤต241/1299ลว.30มี.ค.66  
  งบประมาณ 2,000,900.00 บาท เบิกจ่าย 1,996,853.00 บาท คงเหลือ 4,047.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ครูขั้นวิกฤต564 0.00 0.00 180,000.00 18  เม.ย. 2566
2 ลูกจ้างเขตฎ583 0.00 0.00 36,000.00 24  เม.ย. 2566
3 ประกันส.584 0.00 0.00 1,800.00 24  เม.ย. 2566
4 นักการ sp2 592 0.00 0.00 117,000.00 24  เม.ย. 2566
5 ประกันส.593 0.00 0.00 5,850.00 24  เม.ย. 2566
6 ตอบแทนนักการ594 0.00 0.00 306,000.00 24  เม.ย. 2566
7 ประกันส.595 0.00 0.00 15,300.00 24  เม.ย. 2566
8 ครูขั้นวิกฤตพ.ค.66 0.00 0.00 180,000.00 19  พ.ค. 2566
9 ประกันส.ครูวิกฤตพ.ค.66 0.00 0.00 9,000.00 19  พ.ค. 2566
10 นักการ656 0.00 0.00 108,000.00 19  พ.ค. 2566
11 ประกันส.657 0.00 0.00 5,400.00 19  พ.ค. 2566
12 นักการ sp2658 0.00 0.00 306,000.00 19  พ.ค. 2566
13 ประกันส.659 0.00 0.00 15,300.00 19  พ.ค. 2566
14 ลูกจ้างเขต669 0.00 0.00 36,000.00 24  พ.ค. 2566
15 ประกันส.670 0.00 0.00 1,800.00 24  พ.ค. 2566
16 ครูขั้นวิกฤต718 0.00 0.00 180,000.00 19  มิ.ย. 2566
17 ประกันส.ครูวิกฤต719 0.00 0.00 9,000.00 19  มิ.ย. 2566
18 นักการ sp2 725 0.00 0.00 306,000.00 19  มิ.ย. 2566
19 ประกันส.724 0.00 0.00 5,400.00 19  มิ.ย. 2566
20 ประกันส. sp2 726 0.00 0.00 15,300.00 19  มิ.ย. 2566
21 ตอบแทนนักการ727 0.00 0.00 11,903.00 19  มิ.ย. 2566
22 นักการ732 0.00 0.00 108,000.00 19  มิ.ย. 2566
23 พ.พิมพ์ดีด พ.ทำความสะอาด ฎ756 0.00 0.00 36,000.00 26  มิ.ย. 2566
24 ประกันส.757 0.00 0.00 1,800.00 26  มิ.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา